FANDOM


Królestwo Ospońskie
Godło Osponii
godło Osponii
języki urzędowe polski, ospoński, rumuński
języki używane polski, ospoński, rumuński, litewski
stolica Świeców
ustrój polityczny monarchia parlamentarna
liczba ludności 48 509 352
waluta 1 libert (lbr) = 100 fertów (frt)
religia dominująca katolicyzm
głowa państwa Król Kajetan VII,

Królowa Alicja XVIII

szef rządu premier Joachim Czerniachowski
Osponia, Królestwo Ospońskie (ospoński: Ospiene, Principaltia Ospnienena; rumuński: Ospienia, Reagtul Ospienei) - państwo unitarne, ze stolicą w Świecowie.

Położone między Kopańcami na zachodzie, Dunebami i Laszengoplem na północy, Pasażetami na południu, a morzem Tertyckim na wschodzie. Graniczy z Jutrynią od północy, Związkiem Kopanieckim i Ryglezją od zachodu oraz z Acharią, Zwacją i Sworocią od południa.

HistoriaEdytuj

W okresie starożytności większą część terytorium dzisiejszej Osponii zamieszkiwały głównie ludy romańskie. Były one rozprzestrzenione przede wszystkim na terenie Wazyru, na Kałujach oraz na terenie Tyru, gdzie żyły największe skupiska ludności - plemiona Duminków i Lumenów. Na Nizinie Kolnickiej oraz na terenach Przymorza rozwijało się natomiast osadnictwo słowiańskie, a sami Słowianie przemieścili się wzdłuż linii brzegowej Tertyku z terenów Jutrynii kilka wieków wcześniej. Istnieją ślady pozwalające twierdzić, że między ludami słowiańskimi i romańskimi dochodziło w przeszłości do starć, a ich najbardziej prawdopodobną przyczyną była postępująca ekspansja Słowian w kierunku Tyru.

W IX wieku plemiona Lumenów i Duminków zostały zjednoczone przez nieznanego z imienia władcę wspomnianym po raz pierwszy w Kronice Ziem Przymorskich autorstwa Symeriusza z XII wieku. Kronikarz pisał: "W czas wieków temu czas taki na ziemiach od ziem Przymorza na zachód nastał, że bratały się tamtejsze ludy. Władca bowiem możny siłami swoimi i robotników swoich sprawił, że powstała osada Alumea przez nich zwana, co w języku ich oznaczało "góra światła". [Położona] Jest cztery dni drogi na zachód od miejsca Agrini [przez nich] zwanego. W czasie dekad następnych została opuszczona z nieznanej nam przyczyny". Do dziś kwestią sporną jest, co oznacza słowo Agrini i nie ustalono miejsca, w którym mogłoby się znajdować. Nie natrafiono także na żadne ślady osady Alumea wspomnianej przez Symeriusza.

Na początku X wieku Ospian I, władca zjednoczonych plemion romańskich, przyjął chrzest z rąk biskupa acharyjskiego Owidiusza. W roku 914 zostało założone biskupstwo w mieście Toromsum (dzisiejsze Tromso), które stało się głównym ośrodkiem osadnictwa w państwie Ospiana zwanego odtąd Ospianią (ospoński: Ospiene, rumuński: Ospienia) od imienia władcy. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa za pośrednictwem zakonników i innych duchownych rozpowszechniło się piśmiennictwo i wpływy nowoczesnej kultury acharyjskiej na Osponię.

Ospian I starał się rozszerzyć terytorium swojego kraju. Prowadził nieustanne walki z plemionami słowiańskimi, zyskując w 924 roku dostęp do morza. Opanował tereny wokół ujścia Lublanki i wybudował gród o nazwie Vasania mający pełnić rolę portu handlowego.


Podział AdministracyjnyEdytuj

Osponia dzieli się na 27 województw:

WOJEWÓDZTWO STOLICA LICZBA LUDNOŚCI
jeziroanckie Międzyłącze
kolnickie Luboszyn
kunelskie Rudno
lasoczyckie Ołklecz
młyńskie Młyn
nowodobrzyckie Ścinawica
nowotrekuckie Łękawa
południowokopanieckie Liwirów
północnokopanieckie Lublanica
przymorskie Aderwiałki
sagaradzkie Pola Morskie
starodobrzyckie Tursk
starogórskie Nowy Sejm
starotrekuckie Łukowiec
syłyńskie Syłyńskie Doły
szczerckie Stróża
środkowoospońskie Ścinsz
tapackie Toktromiec
taralskie Pieniężno nad Soliną
traszyńskie Szwantaler
tyrskie Tromso
wazyrskie Złotna
wschodniokałujskie Świeców
zachodniokałujskie Pszeniczno
zamorskie Gryfowice
żradzkie Pilzynt
żytnickie Brązowy Róg